Thiệp mời Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Mỹ Tho

Baothu TTMVMT-02 TTMVMT-04 TTMVMT-05 TTMVMT-06

oOo

Anh Dũng mến,

Nhờ anh chuyển lời chúc mừng và cám ơn đến Đức Cha nhân dịp lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận. Ngoài ra cũng xin gởi lời chào thăm đến các chiến hữu Gioan 23 ngày xưa.
Thân,

Lm. Henry Trần Hữu Đức
Giáo đoàn Parramatta, Sydney
Australia

CHIA SẺ