Vài hình ảnh kỷ niệm với Cha Xuân thương nhớ…

Lm Tâm Duy (Mỹ)

Vài hình ảnh kỷ niệm với Cha Xuân thương nhớ… tại họ Hòa Lạc, Dalat, Phước Hão, Cái Mơn.

Bình luận
CHIA SẺ