TỪ MANNA ĐẾN THÁNH THỂ | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN B-15
(Ga.6,41-51)

TỪ MANNA ĐẾN THÁNH THỂ

 

41 Khi ấy, người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?” 43 Đức Giê-su bảo họ:  “Các ông đừng có xầm xì với nhau! 44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ:  Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”. (Ga 6,41-51)

____________

SUY NIỆM

TỪ MANNA ĐẾN THÁNH THỂ

 

MANNA

Manna – Lương thực giúp dân Do Thái đủ sức lực băng qua sa mạc về miền Đất Hứa. 14 Rồi khi sương tan đi thì trên mặt hoang địa, có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất.15 Khi con cái Ít-ra-en thấy thế, họ liền hỏi nhau: “Man hu? ” Nghĩa là: “Cái gì đây? ” Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Mô-sê bảo họ: “Đó là bánh ĐỨC CHÚA ban cho anh em làm của ăn! ” (Xh.16,14-15).

Manna – Lương thực “hằng ngày dùng đủ” để thanh luyện tâm hồn dân Do Thái. Để dân Do Thái biết tích trữ những gì thuộc về Thiên Chúa, Manna là của ăn trần thế, nó không bền vững lâu dài. “Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. (Ga.6,49). Không gìn giữ miếng ăn  hay hư nát, mà biết gìn giữ Lời Chúa trong cuộc hành trình cuộc đời, trong cuộc hành trình về Đất Hứa. “Ông Mô-sê nói với họ: “Đừng có ai để dành cho đến sáng.”20 Một số người đã không nghe lời ông Mô-sê: họ để dành cho đến sáng, nhưng trong đó có giòi bọ và xông ra mùi hôi thối” (Xh.16,19-20).

Manna – Lương thực nhờ đó dân Do Thái biết sống “tự trọng” giữ lấy nhân vị của mình, đoạn tuyệt kiếp nô lệ ở Ai Cập, không vì hưởng thụ cái ăn cái mặc có được trước mắt, thèm thuồng thứ “củ hành củ tỏi” xứ Ai Cập mà bằng lòng sống kiếp nô lệ thấp hèn. Không  vì những thứ lợi lộc nhất thời, chóng tan biến, tầm thường, mà bằng lòng với kiếp sống vong thân, vong quốc. Con cái Ít-ra-en nói với các ông: “Phải chi chúng tôi chết bởi tay ĐỨC CHÚA trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây! ” (Xh.16,3)

Manna – Lương thực để dân Do Thái biết luôn phó thác vào Chúa vì Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai luôn biết  đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Ngươi sẽ đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Mô-sê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Ít-ra-en.7 Ông đặt tên cho nơi ấy là Ma-xa và Mơ-ri-va, nghĩa là thử thách và gây sự, vì con cái Ít-ra-en đã gây sự và thử thách ĐỨC CHÚA mà rằng: “Có ĐỨC CHÚA ở giữa chúng ta hay không? ” (Xh.17,7).

THÁNH THỂ

Thánh Thể – Lương thực thần linh, Bánh Trường Sinh của  Đức Kitô Phục Sinh ban tặng cho con người – để con người đủ sức mạnh băng qua sa mạc cuộc đời để về bến bờ hạnh phúc trong Vương Quốc Tình Yêu của Thiên Chúa. “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga.6,51).

Thánh Thể – Bánh Trường Sinh hằng này nuôi dưỡng hồn xác con người. Đó là lương thực thường tồn mà con người phải biết tìm kiếm và gìn giữ trong kiếp lữ hành trần thế để có được cuộc sống hạnh phúc đích thực ngay ở đời này và mai sau. “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” (Ga.6,27).

Thánh Thể – Bánh Trường Sinh để thay da đổi thịt giải thoát con người khỏi kiếp đời nô lệ Satan, ma quỷ. Thân xác linh hồn được đổi mới và hòa tan trong sự sống của Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Đoạn tuyệt thế giới đen tối của ma quỷ về miền ánh sáng của Thiên Chúa. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”. (Ga.6,57)

Thánh Thể – Bánh Trường Sinh đưa con người đến Niềm Tin Phó Thác trọn vẹn vào Thiên Chúa,  để con người không phải sống lây lất, sống mòn mỏi, mà “được sống và sống dồi dào” (Ga 10:10).

Lạy Chúa

Chúa là nguồn sống đời con,
Là nguồn vui đời con
Là ý nghĩa đời con
Là vinh phúc đời con.

Xin luôn nâng đỡ đời con…

Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
________________________

Bạn có thể xem thêm bài suy niệm khác tại địa chỉ:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/693-cn-19-tn-b-chung-mot-tam-banh