Linh mục Đồng Tháp tĩnh tâm liên hạt tại Bến Siêu 02.07.2018 - Cánh đồng truyền giáo
Thứ Bảy, 18 Tháng Tám 2018
Tags Bài với thẻ "Linh mục Đồng Tháp tĩnh tâm liên hạt tại Bến Siêu 02.07.2018"

Tag: Linh mục Đồng Tháp tĩnh tâm liên hạt tại Bến Siêu 02.07.2018