Một thoáng nhìn lại 17 năm linh mục của Lm. Antôn Tiếng - Cánh đồng truyền giáo
Thứ Bảy, 18 Tháng Tám 2018
Tags Bài với thẻ "Một thoáng nhìn lại 17 năm linh mục của Lm. Antôn Tiếng"

Tag: Một thoáng nhìn lại 17 năm linh mục của Lm. Antôn Tiếng