Thứ Tư, 20 Tháng Chín 2017
Tags Bài với thẻ "Nhà thờ Cù Lao Giêng. Giáo phận Long Xuyên"

Tag: Nhà thờ Cù Lao Giêng. Giáo phận Long Xuyên