Thứ Tư, 20 Tháng Sáu 2018
Tags Bài với thẻ "Thánh Lễ An Táng Anrê Phạm Văn Nhạc. Ccs Á Thánh Quý. Lớp Vincent Liêm 66"

Tag: Thánh Lễ An Táng Anrê Phạm Văn Nhạc. Ccs Á Thánh Quý. Lớp Vincent Liêm 66