Thánh Lễ an táng Mẹ Cha Sang (Đồng Tháp) - Cánh đồng truyền giáo
Chủ Nhật, 19 Tháng Tám 2018
Tags Bài với thẻ "Thánh Lễ an táng Mẹ Cha Sang (Đồng Tháp)"

Tag: Thánh Lễ an táng Mẹ Cha Sang (Đồng Tháp)