Thứ Ba, 23 Tháng Mười 2018
Tags Bài với thẻ "Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Lm. Hồng Đức tại nhà thờ Cao Lãnh"

Tag: Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Lm. Hồng Đức tại nhà thờ Cao Lãnh