Đi Đàng Thánh Giá trọng thể cùng Đức Thánh Cha tại Hý trường Colosseo ở Roma

Vatican | Tiếng Việt

Tối Thứ Sáu Tuần Thánh 14.04.2017, Đức Thánh Cha cử hành 14 chặng Đàng Thánh Giá tại Hý trường Colosseo ở Roma, với sự hiện diện của mấy chục ngàn tín hữu, và hàng triệu người theo dõi trên các phương tiện truyền thông khắp thế giới.

 

CHIA SẺ