Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 25.01.2017: Thiên Chúa cứu thoát chúng ta theo cách của Ngài

Vatican | Tiếng Việt

Bình luận
CHIA SẺ