Giáng Sinh tại Gx Thánh Antôn Mỹ Tho

GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN MỸ THO
ĐÓN MỪNG LỄ GIÁNG SINH NĂM 2017

Zắc Dũng

 

Bình luận
CHIA SẺ