Hạt Xóm Mới khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót

HẠT XÓM MỚI KHAI MẠC NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
Bảo Chấn

Chiều tối ngày 15.01.2016, tại Nhà Thờ giáo xứ An Nhơn, Cha Hạt trưởng Đaminh Đinh Ngọc Lễ, Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – chánh xứ An Nhơn – và các linh mục trong hạt khai mạc Mở Cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót. Thánh lễ được đông đảo bà con giáo dân tham dự.

AnNhon

XomMoi-NamThanh (1)XomMoi-NamThanh (2) XomMoi-NamThanh (7) XomMoi-NamThanh (6) XomMoi-NamThanh (5) XomMoi-NamThanh (4) XomMoi-NamThanh (3)XomMoi-NamThanh (9) XomMoi-NamThanh (57) XomMoi-NamThanh (56) XomMoi-NamThanh (55) XomMoi-NamThanh (54) XomMoi-NamThanh (53)