Lễ Tạ Ơn 80 năm thành lập GP. Vĩnh Long

Cha Thịnh, DCCT (Quản trị website GP. Vĩnh Long)