Lễ Tạ Ơn và Khai giảng Khóa 12 các lớp miễn phí tại Gx Hoàng Mai

Mic Đạt

Vào lúc 17g30 ngày 26.12.2016, các Tân Linh Mục dòng Paraclite đã cử hành lễ Tạ Ơn tại nhà thờ Hoàng Mai, hạt Xóm Mới (xem hình ảnh lễ phong chức tại đây). Sau lễ, Cha đặc trách Giới Trẻ Hạt Xóm Mới, Cha Vincent Vũ Đức Liêm đã đánh trống khai giảng các Lớp Học miễn phí khóa XII được tổ chức thường xuyên tại giáo xứ.

02 02a 03Cha GB Nguyễn Đức Lập chủ tế

03a01

Các Tân Linh Mục cám ơn giáo xứ Hoàng Mai

04Lưu niệm với các Cha cùng đồng tế

05Với các tu sĩ dòng Paraclite

a1Cha Vincent Vũ Đức Liêm, phụ trách Giới Trẻ Hạt Xóm Mới

a2Thầy Cô tham dự lễ Khai Giảng khóa mới

a3Đại diện Thầy Cô phát biểu

a4

Cha Vincent Liêm đánh trống khai giảng