Thánh Lễ Tạ Ơn | Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn

Dòng nữ tu Thánh Phaolô thành Chartres
Tỉnh dòng Sài Gòn dâng Thánh Lễ Tạ Ơn
Bảo Chấn

Sáng ngày 10.6.2016, Dòng nữ tu Thánh Phaolô thành Chartres – tỉnh dòng Sài Gòn dâng Thánh Lễ Tạ Ơn mừng  Bạch Kim Khánh – Ngọc khánh – Kim Khánh và Ngân Khánh cho 24 Sơ.

Thánh Lễ do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, GP. Bà Rịa chủ sự. Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, GP. Phan Thiết và một số linh mục cùng đồng tế. Đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp thông dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho quý Sơ trong ngày lễ hôm nay.

Bạch Kim (1946-2016)

Sr. Hêlêna de Jésus Lê Thị Tiền

Ngọc Khánh (1956-2016)

Sr. Marie Vitaline Nguyễn Thị Vàng
Sr. Marie du Christ Trần Thị Chữ

Kim Khánh (1966-2016)

Sr. Marie de St Pierre Nguyễn Thị Hồng Anh
Sr. Rosine Vincent Trần Thị Tươi
Sr. Cécile Marguerite Đặng Thị Hoa
Sr. Catherine du Christ Trương Thị Huệ

Ngân Khánh (1991-2016)

Sr. Marie Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Sr. Thérèse Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Sr. Maria Dương Thị Hà
Sr. Thérèse Phạm Thị Thanh Huyền
Sr. Marie Nguyễn Thị Kim Nhung
Sr. Anne Trần Thị Tố Nga
Sr. Agathe Trần Thị Mộng Huyền
Sr. Thérèse Nguyễn Ngọc Hạnh
Sr. Anne Nguyễn Lệ Xuân Khánh
Sr Cécile Lê Thị Hồng Yến
Sr. Maria Lê Thị Hồng Nga
Sr Maria Goretti Trần Linh Uyên
Sr. Maria Nguyễn Thị Kim Sang
Sr. Anne Nguyễn Thị Kim Phượng
Sr. Marie Phạm Thị Thu Lan
Sr. Lucie Nguyễn Thị Kim Ngân

DSC_0002_resize DSC_0003_resize DSC_0007_resize DSC_0009_resize DSC_0012_resize DSC_0014_resize DSC_0016_resize DSC_0017_resize DSC_0019_resize DSC_0022_resize