Cha Phêrô Lê Văn Chính: Tân Chánh xứ Gx. Cầu Kho

Mic Đạt

Chiều 31.12.2016, thánh lễ mừng Cha Phêrô Lê Văn Chính nhận nhiệm sở mới: giáo xứ Cầu Kho. Hiện diện trong lễ đồng tế có Cha TĐD TGP Sài Gòn Ignatiô Hồ Văn Xuân, Cha Hạt Trưởng Sài Gòn – Chợ Quán, Ernest Nguyễn Văn Hưởng và nhiều linh mục bạn. Đặc biệt, anh em cựu chủng sinh P. Minh Vĩnh Long, Bình Dương, Ex-Luro tại Sài Gòn đã đến dâng lễ, cầu nguyện cho Cha Phêrô trong việc mục vụ mới. Cha Hạt Trưởng công bố Thư Bổ Nhiệm của ĐTGM, tiếp đến Cha TĐD hướng dẫn các nghi thức nhận nhiệm sở mới như: Kéo chuông, mở cửa Nhà Tạm, nhận ghế chủ tọa…

Sau thánh lễ, Cha Tân Chánh xứ mời Quý Cha và mọi người dự tiệc chung vui tại hội trường giáo xứ. Vào giờ chót, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, GM GP. Vĩnh Long và các Cha Vĩnh Long cũng đã có mặt chúc mừng Cha Tân Chánh xứ Cầu Kho. Nhân dịp nầy, anh em Ccs P. Minh tại Sài Gòn đến gặp chào thăm và chúc Tết ĐC Phêrô…

1-gx-cau-kho 2-nha-tho 3-dong-te-tien-len 4-cha-tdd-va-tan-chanh-xuCha Tổng Đại Diện và Cha Tân Chánh xứ

5-giao-dan 6-thanh-le-bat-dau 7-cha-hat-tr-cong-bo-lenh-bo-nhiem-cua-dtgmCha Hạt Trưởng công bố Thư Bổ Nhiệm của ĐTGM

8-tdd-ign-xuan 9-tan-chanh-xu-tuyen-xung-duc-tinCha Tân Chánh xứ tuyên xưng đức tin

10-ngoi-ghe-chu-toaNgồi ghế chủ tọa

11-mo-cua-nha-tamMở cửa Nhà Tạm

12-ngoi-toa-giai-toi

Ngồi Tòa Giải Tội

13-ca-doan-dcv-sgCác thầy Đại Chủng Viện

14-cha-xu-cong-bo-tin-mungCha Tân Chánh Xứ đọc Phúc Âm

15-truyen-phep 16-ccs-du-le

Cựu Chủng Sinh

17-ccs-hiep-thong

Cựu Chủng Sinh

18-quan-chuc-du-leCựu Chủng Sinh

19-exluro-tham-du-cau-nguyen

Ex Luro Sài Gòn

20-ca-doan-tong-hop-voi-quy-thay 21-cha-pet-chinh-tri-anCha Tân Chánh Xứ cảm ơn