Mùa Nước Nổi 2015

Mùa Nước Nổi 2015
Canhdongtruyengiao.net

Năm nay, Mùa Nước Nổi 2015, nước nhỏ. Khung cảnh Mùa Nước không còn nhộn nhịp như xưa. Nhiều sinh hoạt đặc trưng trong Mùa Nước Nổi rất thú vị nay chỉ còn là kỷ niệm xa xưa…