Giáo xứ Anrê chào đón Cha phó

Giáo xứ Anrê chào đón Cha phó

Giáo xứ Anrê chào đón Cha phó

Giáo xứ Anrê, hạt Cù Lao Tây, giáo phận Mỹ Tho. Xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, ngày 06.04.2016 chào đón Cha phó mới Đôminicô Phạm Văn Khanh.