Bắc một nhịp cầu

Bắc một nhịp cầu
Canhdongtruyengiao.net

Họ đạo Thánh Tâm, hạt Cao Lãnh, Đồng Tháp, làm một cây cầu cho người dân qua lại dễ dàng ở khu dân cư bên cánh đồng lúa mênh mông.

Canhdongtruyengiao.net