Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Chiếu thăm An Long

Cha Phaolô NGUYỄN NGỌC CHIẾU thăm An Long.

Cha Phaolô NGUYỄN NGỌC CHIẾU ở Mỹ, trở về thăm Quê Hương, trong cuộc hành trình, ngài đã dừng chân thăm Giáo xứ An Long, vào 10g30 ngày 12.07.2016.