Giới trẻ An Long mừng 15 năm Linh Mục Cha Sở và Bổn Mạng Cha Phó

Giáo xứ An Long

Sáng ngày 26.07.2016, nhóm Ca đoàn, Huynh trưởng, Giáo lý viên, Giúp lễ… đã họp mặt tại nhà xứ chúc mừng kỷ niệm 15 năm Linh Mục của Cha sở Antôn và Bổn Mạng Cha Phó giáo xứ An Long.

DSC01468Đại diện ca đoàn chúc mừng 15 năm Linh mục của Cha Sở và bổn mạng Cha Phó An Long

DSC01469 DSC01470Đại diện ca đoàn

DSC01471 DSC01476

DSC01477 DSC01478 DSC01479Đại diện nhóm Huynh trưởng

DSC01481 DSC01482Đại diện nhóm Huynh trưởng

DSC01483 DSC01484 DSC01485 DSC01486

Đại diện nhóm Giúp Lễ

DSC01487 DSC01488 DSC01489 DSC01490 DSC01491 DSC01492 DSC01493Gần gủi và ấm cúng

DSC01494 DSC01495 DSC01496

Đại diện nhóm Giáo Lý Viên chúc mừng

DSC01497 DSC01498

Cha sở có đôi lời cảm ơn các em và chúc các em ngon miệng.