Gx. Thánh Tâm, Gò Công, Tiền Giang

Giáo xứ Thánh Tâm, Gò Công, Tiền Giang.

Nhân dịp Cha Phêrô Bùi Sĩ Thanh, tân linh mục vừa mới chịu chức ngày 17.12.2015, về nhận nhiệm vụ Cha Phó ở giáo xứ Thánh Tâm, Gò Công, Tiền Giang, chúng tôi hân hạnh giới thiệu với các bạn đôi nét về giáo xứ lâu đời này ở vùng Gò Công.