Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ An Long, Tam Nông, Đồng Tháp, GP. Mỹ Tho

Zắc Dũng | An Long | 16.06.2016

Sáng ngày 16.06.2016, giáo xứ An Long mừng Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ An Long, Tam Nông, Đồng Tháp, Giáo Phận Mỹ Tho. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự cử hành các nghi thức Cung Hiến Nhà Thờ mới. Thánh lễ đồng tế cùng với trên 60 Linh mục trong và ngoài giáo phận. Đông đảo giáo dân trong xứ đạo, các vùng lân cận và từ các tỉnh xa đã hiệp thông dâng lễ Tạ Ơn và cùng chia sẻ niềm vui với xứ đạo vùng xa nầy.

DSC01369 IMG_2141 IMG_2144 IMG_2145 IMG_2146 IMG_2147 IMG_2148 IMG_2152 IMG_2153 IMG_2156IMG_2157aIMG_2158a IMG_2159 IMG_2160 IMG_2161 IMG_2165 IMG_2166 IMG_2169 IMG_2170