Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ An Long, Tam Nông, Đồng Tháp, GP. Mỹ Tho

IMG_2196 IMG_2197 IMG_2198 IMG_2199 IMG_2200 IMG_2201 IMG_2202 IMG_2203 IMG_2205 IMG_2206 IMG_2207 IMG_2208 IMG_2209 IMG_2210 IMG_2211 IMG_2212 IMG_2213 IMG_2215 IMG_2216 IMG_2217