Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ An Long, Tam Nông, Đồng Tháp, GP. Mỹ Tho

IMG_2250 IMG_2251 IMG_2253 IMG_2254 IMG_2255 IMG_2256 IMG_2258 IMG_2260 IMG_2262 IMG_2263 IMG_2264 IMG_2265 IMG_2269 IMG_2270 IMG_2272 IMG_2273 IMG_2274 IMG_2276 IMG_2277 IMG_2281