Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ An Long, Tam Nông, Đồng Tháp, GP. Mỹ Tho

IMG_2283 IMG_2284 IMG_2286 IMG_2288 IMG_2289 IMG_2290 IMG_2295ChaTot IMG_2298 IMG_2299 IMG_2302 IMG_2305 IMG_2308 IMG_2311 IMG_2313 IMG_2315 IMG_2317 IMG_2320 IMG_2328 IMG_2329

IMG_2333

Xem thêm Khánh Thành Nhà Thờ An Long – Chuyện bên lề