Linh mục Mỹ Tho tĩnh tâm tại Bãi Dâu

LINH MỤC MỸ THO TĨNH TÂM TẠI BÃI DÂU, VŨNG TÀU – 2016

Linh mục Giáo phận Mỹ Tho Tĩnh Tâm tại Bãi Dâu – Vũng Tàu 2016.
Đức Cha Giáo Phận Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ trì.
Đức Cha phụ tá Giáo phận Long Xuyên Giuse Trần Văn Toản giảng phòng.