An Long đón Cha Phó mới

Giáo xứ An Long đón Cha Phó mới

Giáo xứ An Long đón Cha Phó mới Giacôbê NGUYỄN TRỊNH HUY RẶT (Sinh: 1977. Lm: 2002).