Quí Thầy Đồng Tháp thăm Gx. An Long

QUÍ THẦY ĐỒNG THÁP THĂM GIÁO XỨ AN LONG

Sáng Thứ Tư, ngày 27.08.2014, Quí Thầy Đồng Tháp đến thăm Giáo xứ An Long trước khi kết thúc kỳ nghỉ Hè và trở về Đại Chủng Viện Giuse Sài Gòn.
Trong dịp này, có một số Cha trẻ tháp tùng với Quí Thầy cho cuộc họp mặt thêm phần vui tươi trong tình huynh đệ.
Chúng tôi mời bạn đọc xem một số hình ảnh liên quan đến bản tin này.

QUÍ THẦY ĐỒNG THÁP

(Để Quí Cha “đàn anh” dễ nhận ra các lớp “đàn em”, chúng tôi mạn phép đăng những hình ảnh này.)

QThay-DT (1)

Phê-rô TRẦN ANH DUY (1985) – Gx. Bến Siêu (Cù Lao Tây – huyện Thanh Bình)

QThay-DT (2)

Phê-rô TRẦN MINH TOÀN (1985) – Gx. Bến Siêu (Cù Lao Tây)

QThay-DT (3)

An-tôn PHAN VĂN ĐẠI. Gx. An-rê (Cù Lao Tây)

QThay-DT (4)Phê-rô LÊ HỮU PHƯƠNG (1985) – Gx. Bến Dinh (Cù lao Tây).

QThay-DT (5)Phê-rô NGUYỄN MINH HIỆP (1991) – Gx. Thiên Phước (Tràm Chim – huyện Tam Nông)

QThay-DT (6)

 Mat-thêu HUỲNH NHẬT TÂN (1992) – Gx. Thiên Phước (Tràm Chim – Tam Nông)

QThay-DT (7)Phê-rô NGUYỄN HOÀNG ANH (1987) – Gx. Thiên Phước (Tràm Chim – Tam Nông)

QThay-DT (8)Gia-cô-bê HÀ MINH NHỰT (1989) – Gx. An-rê (Cù Lao Tây)

QThay-DT (9)Phao-lô HỒ TẤN NGHIỆP (1990) – Gx. Gò Da (huyện Tân Hồng)

QThay-DT (10)Phê-rô BÙI SĨ THANH (1984) – Gx. Tân Quới (Cù Lao Tây)

QThay-DT (11)Mác-ti-nô TRẦN HUY QUÍ (1985) – Gx. Mỹ Quí (huyện Tháp Mười)

QThay-DT (12)Am-brô-si-ô NGUYỄN HOÀNG KHÔN (1990) – Gx. Fatima (Cù Lao Tây)

QThay-DT (13)

GB. LÊ DUY PHƯƠNG (1990) – Gx. Fatima (Cù Lao Tây)

QThay-DT (14)GB. NGUYỄN NGỌC DUY TÂN (1990) – Gx. Thiên Phước (Tràm Chim)

QThay-DT (15)GB. TRẦN PHƯỚC DUY (1987) – Gx. Tân Quới (Cù Lao Tây)

QThay-DT (16)Phê-rô TRẦN MINH TẤN (1988) – Gx. Tân Quới (Cù Lao Tây)

QThay-DT (17)An-tôn TRẦN QUỐC HUY (1990) – Gx. Tân Quới (Cù Lao Tây)

QThay-DT (18)Phê-rô NGUYỄN HỒNG PHÚC (1989) – Gx. Tân Long (Cù Lao Tây)