GX An LongTin tức Giáo xứ

Thánh Lễ An Táng Bà Cố Têrêsa tại Nhà Thờ An Long

Thánh Lễ An Táng

Cha Hạt trưởng Marcel, Đức Cha Phêrô và Cha Antôn

Chuẩn bị Thánh Lễ

Đôi lời của Đức Giám Mục với bà con giáo dân

Cha Antôn cảm ơn Đức Cha và Quí Cha đã dâng lễ cầu nguyện cho Bà Cố

Cha Antôn nói lời cảm ơn với bà con giáo dân và những ai đã từng quan tâm giúp đỡ Cha trong thời gian Bà Cố Têrêsa ngã bệnh tại quê nhà hoặc khi nằm bệnh viện.

Cha Ngọc cử hành Nghi thức Phó dâng và từ biệt lần cuối

Đức Cha và tang quyến

Xem tiếp trang kế

Trang trước 1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button