Tiệc liên hoan mừng 15 năm Linh mục Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng 25.07.2001-25.07.2016


Tiệc liên hoan mừng 15 năm Linh mục Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng 25.07.2001-25.07.2016

Tiệc liên hoan mừng 15 năm Linh mục Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng 25.07.2001-25.07.2016  và mừng bổn mạng Cha Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt, năm đầu tiên về phục vụ Giáo xứ An Long.