Về Mái Trường Xưa 2016. Phần 2: Họp mặt 28.07.2016.

Về Mái Trường Xưa 2016. Phần 2: Họp mặt 28.07.2016.