Về Mái Trường Xưa 2016. Phần I, Trên đường về mái trường xưa.

Về Mái Trường Xưa 2016. Phần I, Trên đường về mái trường xưa.

Anh em cựu học viên Tiểu Chủng Viện Á Thánh Quý Cái Răng Cần Thơ, về họp mặt 28.07.2016 – 29.07.2016. Đây là lần họp mặt đầu tiên của Gia Đình Á Thánh Quý.