Thánh Lễ phong chức Linh mục tại Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho 29.06.2019