Thánh Vịnh Đáp Ca Chúa Nhật 5 mùa Phục Sinh

Thánh Vịnh Đáp Ca Chúa Nhật 5 mùa Phục Sinh
Nhóm Thánh Vịnh NaUy

ps5c_slgd_loi-dan_2016Download File PDFFile MP3ps5c_tv144_slgd-1 ps5c_tv144_slgd-2Nghe bài Thánh Vịnh 144

 

Download File PDFFile MP3

ps5c_alleluiaNghe bài Alleluia