Chúa Nhật 31 Thường Niên C | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca

qn31c_loi-dan_2016ĐÁP CA

Download File PDFFile MP3

qn31c_tv144-1 qn31c_tv144-2

ALLELUIA

Download File PDFFile MP3

qn31c_alleluia

Nhóm Thánh Vịnh NaUy