Lời nguyện giáo dân Tháng Bảy

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

Cn14Tn-CCHÚA NHẬT XIV 03.07.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa muốn cứu chuộc tất cả mọi người, nhờ Chúa Kitô trong bí tích Rửa Tội. Khi chịu Phép Rửa, chúng ta được sự sống của Chúa, chúng ta phải nuôi dưỡng sự sống ấy, phải kiên trì sống đạo, cho đến khi được thành toàn trên Nước Trời.

Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc:
Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người tin theo Chúa Kitô. Xin Chúa ban nhiều sứ giả Tin Mừng đến trần gian, rảo khắp các nẻo đường đời, mà loan truyền ơn Chúa Cứu Chuộc, hầu cho mọi người cùng tin thờ Chúa, và cùng hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

1. Chúa phán: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin những thợ gặt đến”. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, càng ngày càng có nhiều vị mục tử nhân lành, để lãnh đạo và qui tụ nhiều người vào Hội Thánh Chúa.

2. Chúa phán: “Các con vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà nầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đón tiếp các sứ giả Chúa, nhận được ơn bình an, ơn cứu rỗi, nhờ các chứng tá đời sống và gương lành của các Kitô-hữu.

3. Các môn đệ rao giảng rằng: “Triều đại Nước Thiên Chúa đã đến gần”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu ngày nay, tiếp tục rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho mọi người, bằng đời sống đức tin và bằng các việc trợ giúp “bác ái xã hội”.

4. Chúa phán: “Các con hãy vui mừng vì tên của các con đã được ghi trên trời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, hân hoan sống đức tin đạo Chúa, và làm sáng tỏ niềm hy vọng chắc chắn được vào Nước Thiên Đàng.

Cn15Tn-CCHÚA NHẬT XV 10.07.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: Muốn được sự sống đời đời, thì ta phải kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và phải yêu thương đồng loại như yêu chính mình. Hơn nữa, phải yêu mến bằng cả tâm hồn và bằng các hành động cụ thể.
Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc:
Lạy Chúa, Chúa muốn ban hạnh phúc đời đời cho những ai thực hiện lòng kính mến Chúa. Xin ban Thánh Thần đốt lửa kính mến Chúa trong lòng chúng con, để chúng con biết kính mến Chúa và yêu thương mọi người như ý Chúa muốn.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

1. Chúa phán: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết diễn tả lòng kính mến Chúa nơi mọi người, nhằm kêu mời mọi người đến tận hưởng tình yêu của Chúa.

2. Người thông luật hỏi Chúa Giêsu: “Tôi phải làm gì để được sống đời đời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết tìm đến với Chúa Giêsu, để được ơn Chúa cứu chuộc, được kết hợp mật thiết với Chúa, và được sự sống đời đời.

3. “Người Samaria đi đường, trông thấy nạn nhân, thì động lòng thương”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, có được lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự, và vì lòng kính mến Chúa, thì cũng yêu thương giúp đỡ tất cả những ai đang túng thiếu.

4. Chúa Giêsu bảo người thông luật: “Ông cũng hãy đi, và làm như vậy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn tôn thờ và kính mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương chúng ta.

Cn16Tn-CCHÚA NHẬT XVI 17.07.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi, cho mọi người biết về hạnh phúc Nước Trời. Mọi người cần đón tiếp Chúa cách xứng hợp, biết lắng nghe và thực hành lời Chúa cách xứng hợp, để được thông phần sự sống của Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc:
Lạy Chúa, nơi Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn mà đón nhận Chúa, lắng nghe và thực hành lời Chúa, hầu được sống trong Chúa, và được hưởng vinh phước trên Nước Thiên Đàng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

1. Matta thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy bảo em con giúp con một tay”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, cùng giúp nhau đón tiếp Chúa Giêsu, giúp nhau lắng nghe Lời Chúa, và giúp nhau thực hành Lời Chúa.

2. “Có một phụ nữ tên là Matta đón Người vào nhà mình”. Chúng ta cầu nguyện cho những người lương thiện, và những người chưa tin Chúa Kitô, đều được nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế, và thật lòng đón rước Chúa vào tâm hồn mình.

3. “Maria cứ ngồi bên chân Chúa Giêsu mà nghe Lời Chúa dạy”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy, nhờ ơn soi sáng và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần bên trong tâm hồn của họ.

4. Chúa Giêsu phán: “Matta! Matta! con lo lắng bận rộn về nhiều chuyện quá”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết sắp xếp các công việc, giảm bớt những bận rộn trần thế, mà quan tâm hơn tới những lợi ích Nước Trời.

Cn17Tn-CCHÚA NHẬT XVII 24.07.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: 
Anh chị em thân mến,
Các đấng thánh thường so sánh “việc cầu nguyện như hơi thở của linh hồn”. Mỗi người có một linh hồn cần phải được thở để sống. Chúng ta cần phải cầu nguyện thường xuyên, để cho linh hồn ta được sống trong Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc:
Lạy Chúa, Đức Giêsu đã dạy chúng con cầu nguyện với tâm tình con thảo, nhẫn nại và khiêm tốn. Xin Chúa cũng ban Thánh Thần, giúp chúng con cầu nguyện sao cho đẹp lòng Chúa, và cho mọi người đặng hưởng phước trên Nước Thiên Đàng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

1. Một môn đệ thưa với Chúa Giêsu: “Xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn hiệp nhất cùng nhau và cùng với Chúa Giêsu, mà sốt sắng cầu nguyện khi đọc Kinh Lạy Cha.

2. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin cho Nước Cha trị đến”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người nhận biết Danh Thánh Chúa, tự nguyện gia nhập vào Nước Chúa, và luôn tuân phục Thánh Ý Chúa trên hết mọi sự.

3. “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang túng thiếu về phần hồn và cả về phần xác, được “hằng ngày dùng đủ”, được an ủi và bổ dưỡng nhờ sự chăm sóc mục vụ của Hội Thánh.

4. “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhờ ơn Chúa giúp, họ thắng được những cơn cám dỗ, họ chừa bỏ được những thói hư tật xấu, và xa lánh hết mọi cơ hội phạm tội.

Cn18Tn-CCHÚA NHẬT XVIII 31.07.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:
Anh chị em thân mến,
Loài người thường ước muốn được thật nhiều của cải, tài sản vật chất dưới đất; nhưng Chúa Giêsu thì dạy chúng ta phải ước muốn gia tài trên thiên đàng, cho sự sống đời đời. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. 2. 3. 4

Kết thúc:
Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được hưởng phước trường sinh; Chúa đã ban Ngôi Lời và Thánh Thần Chúa dẫn đưa chúng con đến sự sống thiên đàng. Xin cho chúng con biết cùng nhau tìm kiếm và tích trữ cho gia tài ở trên Trời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

1. Có người thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, không ngừng chia xẻ ơn cứu chuộc cho mọi người, giúp nhau tiến tới sự sống trên thiên đàng.

2. Chúa phán: “Mạng sống con người không nhờ của cải mà được bảo đảm đâu”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang giàu có, biết dùng của cải trần gian mình mà giúp đỡ người nghèo khó, và làm giàu cho gia tài trên trời.

3. Người phú hộ tự nhủ: “Ta cứ nghỉ ngơi ăn uống vui chơi cho đã đi”. Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo đang phải vất vả mưu sinh, cũng biết chăm lo cho mình có sự sống thiên đàng, và tích luỹ cho gia tài trên Trời.

4. Chúa phán: “Hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết giúp nhau sống đạo, sống đức tin, làm giàu cho gia tài trên trời, và cũng giúp nhau thoát khỏi cảnh nghèo đói.