Lời nguyện giáo dân Tháng Hai | LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền VL

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

CHÚA NHẬT V QUANH NĂM 05/02/2017

Cn05Tn-ALỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu gọi các môn đệ là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Chúng ta là những Kitô-hữu, chúng ta phải là hiện thân của Chúa Kitô, nhờ các việc lành, việc tốt và gương sáng. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Chúa là Mặt trời Công chính cho trần gian. Xin cho chúng con khi tin nhận Con Chúa, cũng biết dùng gương sáng đời sống đạo, mà loan truyền ánh sáng ơn cứu rỗi, cho mọi người đặng hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  Amen.

 1. Chúa phán: “Chính các con là muối cho đời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn thể hiện bản chất người Kitô-hữu ở giữa trần gian, luôn là ‘muối’ cho đời, là tính chất giữ cho trần gian khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ.
 2. Chúa phán: “Nếu muối lạt đi, thì biết lấy gì mà muối nó cho mặn lại”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn kết hợp mật thiết với Mình Thánh Chúa, và sống Lời Chúa, để luôn được thấm nhuần bản chất của Kitô-giáo.
 3. Chúa phán: “Chính các con là ánh sáng cho trần gian”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn làm việc lành, nên gương sáng cho mọi người, hầu làm cho mọi người thấm nhuần ánh sáng đức tin, đức trông cậy, và đức bác ái Kitô-giáo.
 4. Chúa phán: “Ánh sáng của các con cũng phải được chiếu giải trước mặt thiên hạ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, mọi gia đình trong họ đạo chúng ta, biết cùng giúp nhau sống đạo, giúp cho mọi người lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa.

CHÚA NHẬT VI QUANH NĂM 12/02/2017

Cn06-PS-ALỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Trải qua mọi thời đại, lề luật Chúa luôn dạy chúng ta phải thực hành ý Chúa, là giúp cho mọi người được ơn cứu rỗi, không trừ ai. Người ta không được sửa đổi lề luật của Chúa, trái lại, phải tuân giữ cách vẹn toàn. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Chúa làm người, làm gương mẫu trong việc tuân giữ lề luật. Xin cũng ban Thánh Thần giúp chúng con chu toàn hết mọi điều trong các giới răn Chúa dạy ở đời này, cho ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 1. Chúa phán: “Ta đến không phải để huỷ bỏ lề luật, mà là để kiện toàn lề luật”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn biết sắp xếp các công việc của mình, để luôn tuân giữ các giới răn của Chúa.
 2. Chúa phán: “Ai giữ và dạy người ta giữ các giới răn Chúa, thì được kể là lớn trong Nước Trời”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn giúp nhau tuân giữ các giới răn Chúa cách vẹn toàn, hầu làm cho mọi người được vào Nước Trời.
 3. Chúa phán: “Con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em trước đã”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người luôn sống hoà thuận thương yêu nhau, giúp nhau dâng lễ đời mình lên trước tôn nhan Thiên Chúa tình thương.
 4. Chúa phán: “Hễ điều gì có thì nói là có, không thì nói là không”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, mọi gia đình trong họ đạo chúng ta, biết tôn trọng sự thật, tôn trọng phẩm giá con người, và biết tôn thờ Thiên Chúa.

CHÚA NHẬT VII QUANH NĂM 19/02/2017

Cn07Tn-ALỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa dựng nên loài người giống hình ảnh Chúa, ban cho họ sống với nhau trong xã hội, họ phải yêu thương nhau, mà không hận thù, không chiến tranh, phải cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp, phải yêu thương theo mẫu gương Chúa Ba Ngôi. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn loài người nên hoàn thiện như Chúa Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con thực thi những điều Con Chúa dạy bảo: là xoá bỏ thù hận, gieo rắc tình bác ái, và sống thánh thiện, mà làm chứng cho hạnh phúc thiên đàng.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  Amen.

 1. Chúa phán: “Ai xin thì con hãy cho”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn biết sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ơn cứu rỗi Chúa cho mọi người, luôn sẵn sàng giúp mọi người tìm được hạnh phúc trong tình yêu Chúa.
 2. Chúa phán: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi các con”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu đang sống trong gia đình nhân loại, biết thể hiện tình Chúa yêu thương, không thù hận, không bất công và không kỳ thị.
 3. Chúa phán: “Nếu các con yêu thương kẻ yêu thương các con, thì nào có công chi”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn là hiện thân của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, biết yêu thương nhau và giúp đỡ nhau hưởng ơn cứu rỗi.
 4. Chúa phán: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, mọi gia đình trong họ đạo chúng ta, biết sống lời Chúa, năng lãnh nhận các bí tích, và được hưởng phước trong Nước Trời.

CHÚA NHẬT VIII QUANH NĂM 26/02/2017

Cn08Tn-ALỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa sáng tạo mọi loài, để thông ban vinh quang Chúa. Vì thế chúng ta hết lòng tin tưởng và trông cậy nơi Chúa, cho dầu phải chịu nhiều vất vả khó nhọc, chúng ta vẫn một mực tín thác nơi Chúa. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, khi sáng tạo và quan phòng là Chúa muốn cho mọi loài được hưởng vinh quang Chúa. Xin Chúa nâng đỡ đức tin chúng con thêm chắc chắn, đức cậy thêm vững vàng, và đức mến thêm thiết tha, để chúng con đáng được hưởng vinh quang muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 1. Chúa phán: “Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn trung thành thờ phượng và kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức và trên hết mọi sự.
 2. Chúa phán: “Sự sống không quý trọng hơn của ăn, thân thể không trọng hơn áo mặc sao”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết giá trị của từng sự vật khác nhau, để chọn điều cao quý hơn, nhất là chọn ưu tiên cho phần rỗi linh hồn.
 3. Chúa phán: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn làm các việc lành, việc đạo đức, việc tông đồ, hầu tích luỹ cho mình một kho tàng vĩnh cửu trên Quê Trời.
 4. Chúa phán: “Đừng quá lo lắng về ngày mai”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết đặt trọn niềm tin cậy vào lòng thương xót Chúa, để hân hoan sống đạo Chúa mọi nơi mọi lúc, dù phải gặp nhiều gian lao khổ nhọc.