Lời nguyện giáo dân tháng Tư

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng Tư
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền (GP. Vĩnh Long)

Loinguyen01

Cn02PhucSinh-CCHÚA NHẬT II PHỤC SINH 03.04.2016
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu phục sinh vẫn đang hiện diện giữa các tín hữu, để nâng đỡ đức tin yếu kém của họ. Chúa Giêsu phục sinh cũng bày tỏ về sự giàu lòng thương xót của Chúa Cha, nên chúng ta tuyên xưng: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót. Xin lại ban Thánh Thần giúp chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa, nhận ra lòng thương xót Chúa giữa trần gian hôm nay, hầu chúng con trở nên nhân chứng của Chúa Phục Sinh và là nhân chứng của lòng thương xót Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Amen.

1. Chúa phán: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn là dấu chỉ cho sức sống mới của Chúa Phục sinh, và là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa.

2. Các môn đệ thường họp nhau cầu nguyện, và Chúa phục sinh hiện ra ở giữa họ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình Công Giáo, thường họp nhau đọc kinh chung trước bàn thờ Chúa, và là nhân chứng của lòng thương xót Chúa.

3. Chúa phục sinh phán: “Bình an cho các con”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, nhờ tin vào Chúa phục sinh mà được ơn bình an của Chúa, đồng thời trở nên người mang sự bình an và niềm vui của Chúa cho anh chị em mình.

4. Chúa phán: “Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dầu không thấy Chúa, nhưng vẫn tin Chúa đang hiện diện, biết thể hiện đức tin ấy bằng việc trung thành sống đạo.

LỄ THIÊN THẦN TRUYỀN TIN 04.04.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: 

Anh chị em thân mến,

Hôm nay lễ Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria, kỷ niệm việc Con Thiên Chúa nhập thể làm người, kỷ niệm Đức Maria được chọn làm mẹ Đấng Cứu thế, kỷ niệm buổi rạng đông của ơn cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã nhập thể làm người và ở trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin cho chúng con luôn sẵn sàng vâng theo ý Chúa, góp phần đem Chúa đến với mọi người, cho ngày sau tất cả chúng con được lên thiên đàng hưởng phước đời đời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

1. Khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta xin: “Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết thực thi thánh ý Chúa trên hết mọi sự, và trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

2. “Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, dù là có tin thờ Thiên Chúa hay không, cũng vẫn biết lắng nghe tiếng lương tâm ngay chính, mà luôn sống theo thánh ý Chúa.

3. Thiên thần nói: “Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được”. Chúng ta cầu nguyện cho những người hiện đang bị lung lạc đức tin, xin cho họ noi theo gương Đức Maria, mà luôn đặt trọn niềm tin tưởng, cậy trông nơi Chúa.

4. Đức Maria đáp: “Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn vâng theo thánh ý Chúa, luôn làm hài lòng Chúa, và làm cho danh Chúa được hiển sáng.

Cn03PhucSinh-CCHÚA NHẬT III PHỤC SINH 10.04.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu phục sinh hiện ra ban quyền năng thần linh, ban sự sống mới cho các tông đồ. Chúa mời gọi các ngài cộng tác vào công trình của Chúa, là cứu chuộc trần gian với lòng thương xót vô tận. Chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu chuộc chúng con. Chúa muốn chúng con yêu mến Chúa và cộng tác vào công cuộc cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con kính mến Chúa hết lòng, và thúc đẩy chúng con loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Amen.

1. Chúa Giêsu bảo Phêrô: “Con hãy chăn các chiên của Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho những vị chủ chăn trong Hội Thánh, diễn tả lòng mến Chúa trên hết mọi sự, tận tình chăm sóc đoàn chiên mà Chúa đã giao phó cho các ngài.

2. Các tông đồ vất vả suốt đêm, mà chẳng bắt được con cá nào. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn tin rằng: vâng lời Chúa, được kết hợp với Chúa, thì sẽ được mọi sự lành ở đời này và được hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.

3. Phêrô thưa với Chúa: “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, thể hiện lòng kính mến Chúa trong đời sống đạo, biết yêu thương nhau, và trở nên hiện thân của lòng thương xót Chúa đối với mọi người.

4. Chúa nói với Phêrô: “Con hãy đi theo Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dám từ bỏ mình theo Chúa, tuân giữ Lời Chúa, làm sáng danh đạo Chúa, và giúp mọi người thực thi các huấn lệnh Chúa.

Cn04PhucSinh-BCHÚA NHẬT  IV   PHỤC SINH  17.04.2016
CẦU ƠN THIÊN TRIỆU

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: 

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Vị Mục tử nhân lành, Ngài phó mình chịu chết và sống lại, để ban sự sống mới, sự sống dồi dào, sự sống Phục Sinh cho đoàn chiên Chúa là Hội Thánh. Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Chúa, và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành, Chúa yêu thương từng người và mọi người trong Hội Thánh. Xin cho chúng con cũng biết tận tình phục vụ anh chị em đồng loại, giúp nhau tận hưởng ơn cứu rỗi Chúa, ngay ở đời này và mãi cho đến đời sau.

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Amen.

1.Chúa phán: “Ta ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong”. Chúng ta cầu nguyện cho những vị chủ chăn của Hội Thánh, thực sự là hiện thân của Chúa Kitô, đem sự sống mới của Chúa cho trần gian.

2. Chúa phán: “Lúa chín đầy đồng, hãy xin chủ ruộng sai nhiều thợ gặt lành nghề”. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em giới trẻ, biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, sống yêu thương phục vụ, và dấn thân vào đời sống thánh hiến.

3. Chúa phán: “Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn vâng nghe tiếng Chúa, trung thành sống đạo Chúa, và trở nên ánh sáng phục sinh của Chúa cho mọi người.

4. Chúa phán: “Ta là Mục tử tốt lành, không ai cướp được chiên Ta ra khỏi tay Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nghe theo sự hướng dẫn của các vị chủ chăn trong Hội Thánh, mà tuân giữ các lề luật Chúa.

Cn05PS-CCHÚA NHẬT  V  PHỤC SINH 24.04.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: 

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã phục sinh, làm cho mọi sự đều có thể được phục hồi. Cuộc sống của loài người có khả năng sống đời đời. Tình yêu nhân loại cũng có thể được giống tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng cảm tạ Chúa và hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Chúa làm dấu chỉ diễn tả tình yêu Chúa, nêu gương cho chúng con. Xin cho chúng con biết thực thi các lời dạy của Chúa, nên chứng tá tình yêu Chúa, hầu cho mọi người được hưởng phước Thiên Đàng vô cùng.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

1. Chúa phán: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn hợp nhất với nhau và cùng nhau làm cho danh Chúa được cả sáng, nhờ việc lành và năng tham dự bàn tiệc Thánh Thể.

2. Chúa phán: “Anh em sẽ tìm kiếm Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết dùng đời sống đạo, sống đức tin và đức ái, mà làm cho lương dân tìm đến Ánh sáng Phục sinh Chúa, và lãnh nhận ơn Cứu chuộc của Chúa.

3. Chúa phán: “Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người cảm nhận được tình yêu Chúa, và noi gương Chúa, mà thể hiện lòng thương xót đối với anh chị em mình.

4. Chúa phán: “Mọi người sẽ biết anh em là môn đệ Thầy, khi anh em yêu thương nhau”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta yêu thương nhau, giúp nhau nên thánh, giúp nhau trung thành sống đạo Chúa.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền (GP. Vĩnh Long)