Thánh Vịnh Đáp Ca CN V TN

Chúa Nhật V Thường Niên năm C
Nhóm Thánh Vịnh NaUy

qn5c_tv137_slgd_loi-dan_2016

Download File PDFFile MP3qn5c_tv137_slgd-1qn5c_tv137_slgd-2Nghe bài Thánh Vịnh 137

 

Download Alleluia File PDFqn5c_alleluiaNghe bài Alleluia

 

Nhóm Thánh Vịnh NaUy