Thánh Vịnh Đáp Ca Chúa Giêsu lên trời

Thánh Vịnh Đáp Ca Lễ Chúa Giêsu lên trời
Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp ca

Chúa-Giêsu-lên-trời_loi-danĐÁP CA

Download File PDFFile MP3

chua-giesu-len-troi_tv46-1 chua-giesu-len-troi_tv46-2

Nghe bài Thánh Vịnh 46

ALLELUIA

Download File PDFFile MP3

alleluia_chua-giesu-len-troiNghe bài Alleluia