Một thoáng An Long

Một thoáng An Long
Một tháng trước ngày khánh thành
16.05.2016

NguoiAnGiang

Kính gởi các bạn vài hình ảnh Nhà Thờ An Long, Hạt Cao Lãnh, Giáo Phận Mỹ Tho.

Anlong (1) Anlong (4) Anlong (5) Anlong (6) Anlong (7) Anlong (8) Anlong (9) Anlong (10) Anlong (11) Anlong (12) Anlong (13) Anlong (14) Anlong (15) Anlong (16) Anlong (17) Anlong (18) Anlong (19) Anlong (20) Anlong (21) Anlong (22) Anlong (23)Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng, Cha sở An Long (bên trái ảnh)

Anlong (24) Anlong (25)NguoiAnGiang