AHPM tổng kết cuối năm 2015

AHPM VĨNH LONG TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2015
Quán Ven Đường

AHPM-2015

Sáng 6.1.2016, một nhóm anh em đại diện AHPM Sài Gòn đã họp mặt tại phòng Cha giáo Chính (Đại Chủng Viện Giuse Sài Gòn). Mục đích buổi họp nầy nhằm tổng kết thu chi tài chánh quỹ AHPM VL trong suốt năm 2015 vừa qua. Xin nhắc lại quỹ nầy do Cha giáo Chính và anh Út Luôn trực tiếp quản lý. Tiền đóng góp của anh em trong nước và hải ngoại đều được ghi rõ ràng trong sổ sách. Tiền chi ra trong các việc liên quan đến Cựu Chủng Sinh: Thăm bệnh, lễ tang… – Giúp đỡ nuôi dưỡng Ơn Gọi các Nhà Dòng, Chủng Viện… đều được thông qua Cha Chính, anh Út Luôn và các anh em đại diện.

– Số tiền thu trong năm 2015: 67.000.000 đồng
– Số tiền chi trong năm 2015: 37.850.000 đồng
– Cuối năm 2015 còn lại: 29.934.000 đồng.

Sau cùng, anh em bàn tính chương trình sắp tới trong năm mới 2016.