Bánh mì sáng | 19.05.2019

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt Franc Lee

Nghe và download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng   Ga 13, 31-33a. 34-35
Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” Đó là lời Chúa.

NguoiAnGiang
Nguồn: truongbuudiepapt.net