Thánh Lễ trực tuyến – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh | Ngày 05.05.2020

Nguồn: WGPSG
Thánh Lễ trực tuyến – THỨ BA TUẦN 4 PHỤC SINH

do linh mục Phêrô Kiều Công Tùng chủ sự.
Cử hành lúc 5g30 sáng thứ Ba, ngày 05.05.2020
tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.