RIP | Bà Anê Cao Thị Khiêm, thân mẫu Minh Tân Bonsai

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Anh em cựu Philipphê Minh tại Sài Gòn trân trọng báo tin:

BÀ ANÊ CAO THỊ KHIÊM

Thân mẫu anh Trịnh Minh Tân
(lớp 67 Philipphê Minh)

Hưởng thọ 88 tuổi

Bà Anê sinh năm 1932, đã được Chúa gọi về
vào lúc 11 giờ 05 sáng ngày 1.11.2020,
nhằm ngày 16.9 năm Canh Tý.

Nghi thức Tẩn Liệm vào lúc 19 giờ ngày 1.11.2020

Lễ An Táng vào lúc 8 giờ ngày 3.11.2020
tại Nhà Thờ Cái Mơn.
Sau đó, linh cửu được chôn cất tại đất nhà.

Xin anh em giúp lời cầu nguyện.
Xin Chúa sớm đưa linh hồn Anê về chốn nghỉ ngơi đời đời.

Tm. Anh em cựu Philipphê Minh tại Sài Gòn
Nguyễn Hữu Luôn