RIP | Lm. GB. Nguyễn Thư Thành | GP. Mỹ Tho

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Linh mục GB. NGUYỄN THƯ THÀNH

Sinh ngày 01.02.1946, tại Nghệ An.
Thụ phong Linh mục năm 1976 tại Mỹ Tho.

Hưởng thọ: 75 tuổi

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 20g30, Thứ Ba 09.02.2021,
tại tư gia, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 09g30
ngày Thứ Năm 11.02.2021 (30 Tết )
tại Giáo xứ Xuân Sơn, GP. Bà Rịa.

Sau Thánh lễ an táng, thi hài của Cha Gioan Baotixita
sẽ được an táng tại đất thánh Giáo xứ Xuân Sơn.

Trân trọng kính báo
Canhdongtruyengiao.net

____

Vài hình ảnh Cha GB Thư Thành

Ngày 29.6.2008 tại dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho – Ảnh Tâm Lê