Cao Minh Thông – P. Minh 70

Logo-CCSPMinh

Kính gởi các anh em P. Minh Vĩnh Long,

Được tin Cao Minh Thông là Ccs Vĩnh Long lớp 1970 bị ung thư đại tràng và ung thư gan.
Hiện nay, Thông đang nằm viện ở Sài Gòn để hóa trị ung thư gan. Trong tâm tình chia sẻ, xin thông báo để các anh em gần xa, nếu có thể được đến thăm và khích lệ tinh thần của Thông để Thông can đảm vác Thánh Giá mà Chúa đã trao phó.

Số điện thoại của Thông: 0169-716-7358
Vũ Cư Tuyến (P. Minh lớp 70) từ Minnesota

—–

Lời Quán Ven Đường: Vừa liên lạc với Thông, được biết Thông quê quán Vĩnh Kim, cùng lớp với Cha Việt, Cha Thường… Anh chỉ ở bệnh viện Chợ Rẫy trong thời gian hóa trị. Sau đó về nghĩ dưỡng tại nhà Vĩnh Kim.