Chúc mừng Cha Võ Thanh Xuân tại Sài Gòn

Nga Lê

Chiều Thứ Tư 29.6.2016, tại nhà nguyện HĐGMVN, đường Trần Quốc Toản, Quận 3, TPHCM, Thánh Lễ Tạ Ơn nhân dịp Kim Khánh Linh Mục và Thượng Thọ Bát Tuần của Cha Giacôbê Võ Thanh Xuân đã được cử hành do Cha Giacôbê và 4 linh mục đồng tế. Bạn bè và thân nhân đã chúc mừng và cầu chúc hồng ân Chúa giúp Cha mãi trung thành với đời tận hiến.

DSC01438 DSC01439 DSC01440 DSC01442 DSC01444 DSC01445 DSC01446 DSC01447 DSC01448 DSC01449 DSC01450 DSC01451 DSC01453 DSC01454 DSC01455 DSC01457 DSC01458 DSC01459 DSC01462 DSC01463 DSC01464